STUDIJSKI PROGRAM: Turizam i hotelijerstvo

PRVA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Osnovi ekonomije I 3 3   7
2. Osnovi menadžmenta I 3 3   7
3. Matematika I 3 2   6
4. Prvi strani poslovni jezik I I 2 2   5
5. Izborni predmet I I 2 2   5
      Izborna korpa I          
      Geopolitika          
      Nacionalna ekonomija          
      Marketing          
6. Osnovi organizacije II 3 2   6
7. Finansijsko računovodstvo II 3 3   7
8. Sociologija II 2 2   5
9. Poslovno pravo II 3 2   6
10. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Poslovno komuniciranje          
      Agroekonomija          
      Principi javne administracije          
  Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Uvod u finansijsko poslovanje III 3 3   7
2. Primena informacionih tehnologija III 3   3 7
3. Upravljanje i kontrola troškova III 2 2   5
4. Poslovno okruženje  III 2 2   5
5. Izborni predmet III III 3 2   6
      Izborna korpa III          
      Poslovanje medija          
      Međunarodno poslovanje          
      Menadžment zdravstvene zaštite          
6. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju IV 3 3   7
7. Preduzetništvo IV 3 2   6
8. Prvi strani poslovni jezik II IV 2 2   5
9. Stručna praksa I IV       6
10. Izborni predmet IV IV 3 2   6
      Izborna korpa IV          
      Ekološki menadžment          
      Marketing istraživanje          
      Međunarodni marketing          
      Tržišno komuniciranje          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Osnovi turizma V 2 2   5
2. Menadžment turističke destinacije V 3 3   7
3. Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća V 3 3   7
4. Prvi strani poslovni jezik III V 2 2   5
5. Izborni predmet V V 3 3   7
       Izborna korpa V          
       Primena internet tehnologija          
       Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja          
6. Tržišno poslovanje VI 3 2   6
7. Međunarodno poslovno pravo VI 3 2   6
8. Drugi strani poslovni jezik VI 2 2   5
9. Stručna praksa II VI       6
10. Izborni predmet VI VI 3 2   6
       Izborna korpa VI          
       Menadžment medijskih sistema          
       Upravljanje kvalitetom          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
  Minimalan broj predmeta za sticanje diplome 30
  Broj ESPB bodova za sticanje diplome 180
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe