STUDIJSKI PROGRAM: Turizam i hotelijerstvo

PRVA GODINA
1. Osnovi organizacije I 3 2   6
2. Osnovi menadžmenta I 3 3   7
3. Finansijsko računovodstvo I 3 3   7
4. Prvi strani poslovni jezik I I 2 2   5
5. Izborni predmet I I 2 2   5
      Izborna korpa I          
      Psihologija          
      Sociologija           
6. Osnovi ekonomije II 3 3   7
7. Poslovno pravo II 3 2   6
8. Nacionalna ekonomija II 2 2   5
9. Matematika II 3 2   6
10. Izborni predmet II II 3 2   6
      Izborna korpa II          
      Ekološki menadžment          
      Agroekonomija  
  Ukupno ESPB 60
       
DRUGA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Marketing III 2 2   5
2. Primena informacionih tehnologija III 3   3 7
3. Osnovi turizma i hotelijerstva III 3 3   7
4. Ekonomika preduzeća III 2 2   5
5. Izborni predmet III III 3 2   6
      Izborna korpa III          
      Marketing istraživanje          
      Ponašanje potrošača          
6. Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju IV 3 3   7
7. Preduzetništvo IV 3 2   6
8. Prvi strani poslovni jezik II IV 2 2   5
9. Stručna praksa I IV       6
10. Izborni predmet IV IV 3 2   6
      Izborna korpa IV          
      Turistička geografija          
       Posebni oblici turizma          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
Redni
broj
Naziv predmeta Sem. Broj
časova
EPSB
P A L
1. Ekonomika turizma V 3 2   6
2. Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća V 3 3   7
3. Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu V 3 2   6
4. Prvi strani poslovni jezik III V 2 2   5
5. Izborni predmet V V 3 3   7
       Izborna korpa V          
       Prirodni resursi u turizmu          
       Sportsko rekreativni turizam          
6. Menadžment turističke destinacije VI 3 3   7
7. Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu VI 3 2   6
8. Drugi strani poslovni jezik VI 2 2   5
9. Stručna praksa II VI       6
10. Izborni predmet VI VI 3 2   6
       Izborna korpa VI          
       Ekologija i održivi razvoj u turizmu          
 

     Ruralni turizam

         
       Informacioni sistemi u turizmu          
  Minimalan broj predmeta za polaganje 10
  Ukupno ESPB 60
  Minimalan broj predmeta za sticanje diplome 30
  Broj ESPB bodova za sticanje diplome 180
P: Predavanja
A: Auditorne vežbe
L: Laboratorijske vežbe