STUDIJSKI PROGRAM: Turizam i hotelijerstvo 2017

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

ОО01тх

Основи економије

I

3+2

7

2.

СТ01тх

Основи менаџмента

I

2+2

6

3.

СТ03тх

Пословно право

I

2+2

6

4.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)

I

2+2

5

 

СТ02Етх

Први страни пословни језик 1 Енглески

     
 

СТ02Нтх

Први страни пословни језик 1 Немачки

     
 

СТ02Ртх

Први страни пословни језик 1 Руски

     
 

СТ02Фтх

Први страни пословни језик 1 Француски

     

5.

 

Изборна корпа I (Изборни предмет I)

I

2+2

5

 

ОО03тх

Психологија

     
 

ОО02тх

Социологија

     

6.

СТ04тх

Основи организације

II

2+2

6

7.

СТ05тх

Рачуноводство

II

3+2

7

8.

ОО05тх

Национална економија

II

2+2

6

9.

ОО04тх

Математика

II

2+2

6

10.

 

Изборна корпа II (Изборни предмет II)

II

2+2

6

 

СА02тх

        Еколошки менаџмент

     
 

СА01тх

Агроекономија

     

Укупно часова активне наставе  

22+20

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1.

СА04тх

Пословна статистика

III

3+2

7

2.

СА03тх

Примена информационих технологија

III

3+2

7

3.

СТ26тх

Основи туризма и хотелијерства

III

3+2

6

4.

СА24тх

Посебни облици туризма

III

2+2

6

5.

 

Изборна корпа III (Изборни предмет III)

III

2+2

6

 

СА25тх

Природни ресурси у туризму

     
 

СА26тх

Туристичка географија

     

6.

СА27тх

Економика туризма

IV

2+2

6

7.

СТ27тх

Маркетинг у туризму

IV

2+2

6

8.

 

Изборнакорпа (Први страни пословни језик 2)

IV

2+2

5

 

СТ09Етх

Први страни пословни језик 2 Енглески

     
 

СТ09Нтх

Први страни пословни језик 2 Немачки

     
 

СТ09Ртх

Први страни пословни језик 2 Руски

     
  СТ09Фтх        Први странипословни језик 2 Француски      

9.

СТ28тх

Менаџмент догађаја

IV

3+2

7

10.

СА06тх

Стручна пракса I

IV

0+0+5

4

Укупно часова активне наставе

22+18(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.

СТ29тх

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству

V

3+3

7

2.

СА28тх

Менаџмент туристичке дестинације

V

3+3

7

3.

 

Изборна корпа (Први страни пословни језик 3)

V

2+2

5

 

СТ13Етх

Први страни пословни језик 3 Енглески

     
 

СТ13Нтх

Први страни пословни језик 3 Немачки

     
 

СТ13Ртх

Први страни пословни језик 3 Руски

     
 

СТ13Фтх

Први страни пословни језик 3 Француски

     

4.

СА46тх

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству

VI

3+2

6

5.

 

Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)

VI

2+2

5

 

СА29тх

Рурални туризам

     
 

СА30тх

Екологија и одрживи развој у туризму

     

6.

СА45тх

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа

VI

3+3

7

7.

 

Изборна корпа (Други страни пословни језик)

VI

2+2

5

 

СТ15Етх

Други страни пословни језик Енглески

     
 

СТ15Нтх

Други страни пословни језик Немачки

     
 

СТ15Ртх

Други страни пословни језик Руски

     
 

СТ15Фтх

Други страни пословни језик Француски

     

8.

СА13тх

Стручна пракса II

VI

5

4

9.

 

Изборна корпа V (Изборни предмет V)

VI

3+2

6

 

СА31тх

Спортско-рекреативни туризам

 

 

 

 

СА32тх

Трендови и иновације у туризму

 

 

 

10.

СА15тх

Завршни рад

VI

 

8

Укупно часова активне наставе

21+19(+5)

 

Укупно ЕСПБ

60