U ŠKOLI ODRŽAN SASTANAK GRUPACIJE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE

U ŠKOLI ODRŽAN SASTANAK GRUPACIJE ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO PRIVREDNE KOMORE VOJVODINE Dana 7.2.2018. godine u prostorijama naše škole održana je sednica Grupacije za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Vojvodine. Članovi Grupacije su se upoznali sa programima škole, uslovima i prostorom za rad studenata, a poseban naglasak je stavljen na pitanje stručne prakse studenata.