Formular za STRUČNU PRAKSU možete preuzeti ovde.

 

OBAVEŠTENJE O ISPLATI STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, najavilo je isplatu za novembar i decembar 2017. godine, sa poletkom od 01.02.2018. godine. Sredstva će biti uplaćena na OTVORENE TEKUĆE RAČUNE KORISNIKA u Uni Credit banci. ISPLATNA LISTA

 

IZVOD IZ PREDLOGA LISTE KANDIDATA ZA ŠKOLSKU 2017/18.

 

KONAČNA RANG LISTA učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj 2017/18.

 

SPISAK STUDENATA koji su konkurisali za STUDENTSKE KREDITE i STIPENDIJE kao i njihov nastavak u školskoj 2017/18.

 

PRELIMINARNA RANG LISTA učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj 2017/18.

 

STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLSKU 2017/18

Konkurs za dodelu stipendija i kredita studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2017/18

STUDENTSKE STIPENDIJE

STUDENTSKI KREDITI

 

KONAČNA RANG LISTA UČESNIKA KONKURSA ZA SMEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ 2017/18.

 

Studentski krediti i stipendije za NOVEMBAR I DECEMBAR 2016. godine.

 

IZVOD IZ PREDLOGA LISTE KANDIDATA ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016/2017.

 

SPISAK STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO SMEŠTAJA U STUDENTSKIM DOMOVIMA SC NOVI SAD

 

SPISAK STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA STUDINTKSI KREDITI ILI STIPENDIJU KAO I NJIHOV NASTAVAK ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

 

PRELIMINARNA LISTA UČESNIKA KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2016./17. GODINU

 

Obaveštavaju se studenti, koji su korisnici studentskog kredita/stipendije 2015/16. da dođu u studentsku službu da preuzmu prijavu (obrazac br 1 a), ugovor i obaveštenje o korišćenju studentskog kredita/stipendije

 

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2016./17. GODINU, KOJE DODELJUJE MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOD RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU:

 

1. STUDENTSKI KREDITI

2. STUDENTSKE STIPENDIJE

 

 

 

KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2016./17. GODINU

 

Studentski krediti i stipendije za NOVEMBAR I DECEMBAR 2015. godine.

 

 

IZVOD IZ PREDLOGA LISTE KANDIDATA ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015/2016.

 

SPISAK STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA STUDENTSKI KREDIT ILI STIPENDIJU, KAO I NJIHOV NASTAVAK ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU.

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA OKTOBAR 2015. GODINE MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI SKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 ČASOVA (do 07.12.2015.)

KREDITI ZA OKTOBAR 2015.

Za studente pored čijeg imena je naznaka - Nema MP - nisu poslani cekovi.

MOLE SE STUDENTI KOJI SU PRIMAOCI STUDENTSKE STIPENDIJE, A PRVI PUT PRIMAJU OVE ŠKOLSKE GODINE DA DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU DA PREUZMU UGOVORE, ONI UGOVORI KOJI SE NE PREUZMU VRATIĆEMO DAVAOCU STIPENDIJE.

Novi Sad, 23.10.2015.

 

 

 

 

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU, KOJE DODELJUJE MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOD RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU:

 

1. STUDENTSKI KREDITI

2. STUDENTSKE STIPENDIJE

 

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI SKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 ČASOVA (do 31.10.2015.)

KREDITI ZA SEPTEMBAR 2015.

Za studente pored čijeg imena je naznaka - Nema MP - nisu poslani cekovi.

MOLE SE STUDENTI KOJI SU PRIMAOCI STUDENTSKE STIPENDIJE, A PRVI PUT PRIMAJU OVE ŠKOLSKE GODINE DA DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU DA PREUZMU UGOVORE, ONI UGOVORI KOJI SE NE PREUZMU VRATIĆEMO DAVAOCU STIPENDIJE.

Novi Sad, 18.09.2015.

 

 

DANA 26.06.2015. I 30.06.2015. SKRIPTARNICA NEĆE RADITI ZBOG POPISA

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA JUN  2015. GODINE MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI SKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 ČASOVA (do 01.08.2015.)

KREDITI ZA JUN 2015.

Za studente pored čijeg imena je naznaka - Nema MP - nisu poslani cekovi.

MOLE SE STUDENTI KOJI SU PRIMAOCI STUDENTSKE STIPENDIJE, A PRVI PUT PRIMAJU OVE ŠKOLSKE GODINE DA DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU DA PREUZMU UGOVORE, ONI UGOVORI KOJI SE NE PREUZMU VRATIĆEMO DAVAOCU STIPENDIJE.

Novi Sad, 18.06.2015.

 

KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2015./16. GODINU

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA MAJ  2015. GODINE MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI SKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 ČASOVA (do115.07.2015.)

KREDITI ZA MAJ

Za studente pored čijeg imena je naznaka - Nema MP - nisu poslani cekovi.

Novi Sad, 01.06.2015.

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA MART I APRIL 2015. GODINE MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI SKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 ČASOVA (do 05.06.2015.)

KREDITI MART

Za studente pored čijeg imena je naznaka - Nema MP - nisu poslani cekovi.

MOLE SE STUDENTI KOJI SU PRIMAOCI STUDENTSKE STIPENDIJE, A PRVI PUT PRIMAJU OVE ŠKOLSKE GODINE DA DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU DA PREUZMU UGOVORE, ONI UGOVORI KOJI SE NE PREUZMU VRATIĆEMO DAVAOCU STIPENDIJE.

Novi Sad, 21.04.2015.

 

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA JANUAR I FEBRUAR 2015. god. MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI ŠKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 časova, (do 10.05.2015.)

KREDITI ŠKOLSKE 2014/15 

MOLE SE STUDENTI KOJI SU PRIMAOCI STUDENTSKE STIPENDIJE, A PRVI PUT PRIMAJU OVE ŠKOLSKE GODINE, DA DOĐU U STUDENTSKU SLUŽBU DA PREUZMU UGOVORE

Novi Sad, 26.03.2015.

 

ČEKOVI ZA STUDENTSKE KREDITE ZA ŠKOLSKU 2014/15. god. MOGU SE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI ŠKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 12-14 časova, (do 06/04/2015.)

STUDENTSKE STIPENDIJE SE ISPLAĆUJU PUTEM TEKUĆEG RAČUNA KORISNIKA, OTVORENOG U UNUCREDIT BANCI.

Studenti korisnici kredita, koji su u isplatnim listovima sa porukom NEMA MP, dužni su da dostave što hitnije:

-  obrazac br. 6 (IZJAVA ŽIRANTA)

-  štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte žiranta

-  menicu

Spisak korisnika studentskih kredita i stipendija možete pogledati ovde

 

Uputstva za prijem dostavljanje dokumentovanih prigovora na oglašeni predlog rang liste za studentske kredite i stipendije

 

 

RADNO VREME SKRIPTARNICE 2015.

RAD SA STRANKAMA8:30 – 18:30 ČASOVA  

PAUZA PRE PODNE10:00 – 10:30 ČASOVA   

PRIMOPREDAJA SMENE13:00 – 13:30 ČASOVA

PAUZA POSLE PODNE16:00 – 16:30 ČASOVA

RADNA SUBOTA

7. i 28 februar, 14. i 28. mart, 18. i 25. april, 16. i 30. maj 2015. godine od 08:30 do 13:00

 

PRELIMINARNA RANG LISTA učesnika konkkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj 2014/15. godini

 

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

за студенте са студијских програма Менаџмент и Електронско пословање

уписаних од школске 2009/10 до 2012/13. године

 

Према одлуци Наставног већа Школе бр. 1-429/4 од 12.06.2014. године, студентима уписаним на специјалистичке струковне студије од школске 2009/10 до школске 2012/13. године, на студијске програме: Менаџмент и Електронско пословање (акредитоване 2008.),  продужава се рок за завршетак студијадо 30.09.2015. године.

 
 
 
 
 
PRELIMINARNA RANG LISTA učesnika konkursa za smeštaj u studentske domove u školskoj 2014/15. godini
 
 

USLOVI UPISA STUDENATA U II I III GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2014/15. GODINE

 
 
 
Poništavanje ocene

Student može poništiti ocenu dobijenu na ispitu, podnošenjem zahteva direktoru Škole, putem studentske službe, u roku od tri (3) dana, od dana polaganja ispita (usmeno), odnosno u roku od tri (3) dana, od dana objavljivanja rezultata sa pismenog ispita na oglasnoj tabli ili sajtu Škole

 

UPOZORENJE STUDENTIMA !
Napominjemo da je izričito zabranjeno korišćenje nedozvoljenih elektronskih i papirnih sredstava prilikom polaganja kolokvijuma i ispita. Svi studenti kod kojih se pronađu nedozvoljena sredstva za prepisivanje, biće sankcionisani disciplinskim merama u skladu sa PRAVILNIKOM O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA.

 

ODLUKE O USLOVIMA NASTAVKA STUDIJA STARIH GENERACIJA I O USLOVIMA STUDIRANJA STUDENATA SA DRUGIH USTANOVA

 

Obaveštenje o načinu prijave ispita iz predmeta Stručna praksa I i Stručna praksa II

 

OBAVEŠTENJE O PREDISPITNIM RADNJAMA

 

Upozoravaju se studenti da ne smeju imati mobilne telefone za vreme ispita. Pre i u toku ispita vršiće se detekcija uključenih uređaja.

 

PRIMER ZA POPUNJAVANJE ISPITNE PRIJAVE. Ovako treba popuniti ispitnu prijavu, u suprotnom nećete se naći na zapisniku i nećete moći polagati ispit. Zabranjeno je kopirati prijave!

 

Obaveštavaju se studenti koji nisu regulisali status (overili semestar) ili nisu uplatili dospelu ratu školarine u skladu sa Ugovorom koji su zaključili sa Školom ili nisu uplatili odgovarajuću naknadu za polaganje ispita, da NEĆE MOĆI POLAGATI  ISPITE U NAREDNIM ISPITNIM ROKOVIMA, tj. neće se naći na spisku za polaganje ispita. Ovi studenti treba da se jave Studentskoj službi radi regulisanja svojih obaveza, najkasnije 3 radna dana pre početka ispita. Studenti su u obavezi da uplatnice o uplati dostave Studentskoj službi radi evidentiranja plaćanja.

 

Obaveštavaju se studenti da ne mogu povlačiti prijave i uplate za ispite.

 

Obaveštavaju se studenti, koji prijavljuju polaganje ispita iz stranog poslovnog jezika, da moraju pravilno popuniti naziv predmeta koji polažu u suprotnom neće moći da polažu ispit! Uputstvo pogledati ovde.

 

Obaveštenje o mogućnosti zamene diplome TROGODIŠNJE više škole za diplomu visoke strukovne škole možete pogledati ovde.