Opšta služba
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Zorica Praščević Sekretar 46
Prodanović Tatjana Šef kabineta direktora 10
Raković Zdenka Referent za opšte poslove 47
Bojović Katarina Referent za pravne poslove 47
Radovanović Jelena Referent za pravne poslove 47
Aleksić Biljana Arhivar KP
Skriptarnica
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Krstić Vladimir Skriptar Skriptarnica
Vlašić Dragan Skriptar Skriptarnica
Računski centar
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Vranješ Radovan Stručni saradnik za informacioni sistem 6a
Marinković Dejan Tehnički saradnik za informacioni sistem 6a
Ančić Vladimir Stručni saradnik za informacioni sistem 6a
Kantina
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Biljana Dragaš Radnik u kantini Kantina
Studentska služba
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Vidović Neda Rukovodilac  studentske službe 19
Mitić Dragana Zamenik rukovodioca studentske službe 19
Đurđević Dražana Referent za matičnu evidenciju studenata 22
Antonić Mira Referent za studentska pitanja 21
Janićijević Nataša Referent za studentska pitanja 21
Nikolić Ljubica Referent za studentska pitanja 22
Dumeljić Marko Referent za studentska pitanja 22
Dolovac Mirjana Referent za marketing i informisanje 1
Finansijsko - računovodstvena služba
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Bojić Dragana Rukovodilac službe računovodstva 39
Subašić Milena Finansijski knjigovođa 39
Mira Radović Blagajnik 39
Biblioteka
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Kojić Jelena Rukovodilac biblioteke 1
Šepecanović Ranka Saradnik u biblioteci 23
Tehnička služba
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet
Milutinović Nenad Rukovodilac tehničke službe 48
Đaković Rajko Referent za administrativno-tehničke poslove  
Radović Mladen Portir  
Stefan Voinović Portir  
Jurošević Dejan Portir  
Raković Blagoje Portir  
Novaković Žaklina Spremačica  
Pejić Marija Spremačica  
Škorić Dragana Spremačica  
Miletić Snježana Spremačica  
Vračarić Milica Spremačica