Žiro račun

Studenti mogu da vrše uplate za školarinu, prijavu ispita i troškove izdavanja uverenja žiro-račun Škole, i to po sledećim elementima :
šifra plaćanja: 121;
račun primaoca: 840 - 1752666 - 15;
model: 97
poziv na broj ( odobrenje ): 10223101693811

Primer za popunu naloga za uplatu prilikom plaćanja

 

Nalog za uplatu
šifra plaćanja valuta iznos
121 din prema cenovniku
 
Račun primaoca
840 - 1752666 - 15
 
model poziv na broj
97 10223101693811