Izaberite stranicu


Škola je uspešno okončala proces akreditacije ustanove i predloženih studijskih programa. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je 30. aprila 2007. godine donela po kojoj je Viša poslovna škola u Novom Sadu dobila uverenje o akreditaciji, čime je postala visoka poslovna strukovna škola sa sledećim akreditovanim studijskim programima: Finansijsko poslovanje i računovodstvo, Trgovina i međunarodno poslovanje, Preduzetnički biznis, Turizam i hotelijerstvo i Poslovna informatika.

Ovo je veliki uspeh za našu školu, koja je među prvima dobila akreditaciju i dozvolu za rad, tj. transformisala se u Visoku poslovnu školu strukovnih studija, u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom, ispunivši zahtevane standarde.


U nastavku objavljujemo deo dokumentacije iz akreditacije Škole