Izaberite stranicu


U aprilu 2012. godine u svečanoj sali škole održana je promocija publikacije, nastale kao rezultat istoimenog projekta, NOVA EKONOMSKA DIPLOMATIJA – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI. Ova publikacija je, još dok je bila u izradi, pobudila ogromno interesovanje stručne i akademske javnosti.Na promociji su govorili:1.       Mr Jovan Njegić, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

2.      gospođa Mirjana Prljević, autor projekta i međunarodni generalni sekretar Asocijacije CIVIS

3.      gospođa Jelena Marjanović, pomoćnik ministra za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije, sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju

4.      gospodin Manabu Shoji, drugi sekretar Ambasade Japana u Republici SrbijiModerator je bila gospođa Bojana Mazrak Popović, generalni sekretar Asocijacije CIVIS.Ovom publikacijom i promocijama iste u pet gradova Srbije autori su želeli da povećaju informisanost, obrazovanje i motivisanost u društvu, tako da vrednosti nove ekonomske diplomatije mogu biti sagledane na mikro, mezo i makro nivou (države i privrede) kako bi Srbija dostigla bolju poziciju na svetskoj mapi. Takođe, autori su objasnili na pravi i razumljiv način kako nova ekonomska diplomatija poboljšava bilateralne odnose, doprinosi povećanju stranih direktnih investicija i robne razmene i predstavlja interes ekonomskih politika koje vodi vlada.Ciljevi samog projekta su:


  • Da se naglasi važnost adekvatne i efikasne saradnje između različitih sektora unutar ministarstava, kao i na relaciji privredne komore – ekonomske diplomate;

  • da se istakne važnost nove ekonomske diplomatije za otvaranje mogućnosti povećanja investicija u manje razvijene regione i povećanje izvoza (ekonomski aspekat) i doprinese regionalizaciji;

  • da motiviše studente i istraživače da se specijalizuju na akademskom i profesionalnom nivou za pitanja ekonomske diplomatije;

  • da informiše poslovne ljude o direktnoj koristi za privredu aktivnosti ekonomskih diplomata za poboljšanje biznisa.


Projekat je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS, švajcarske Fondacije za mir i rešavanje kriza i Ambasade Azerbejdžana u Srbiji.