Izaberite stranicu


Prilikom dolaska na ispite ili kolokvijume, studenti su u obavezi da ponesu običan ili karo-papir i olovke. U slučaju da to zaborave, papiri za ispite se mogu kupiti u skriptarnici škole po ceni od jednog ili dva dinara. Radno vreme skriptarnice je istaknuto na sajtu škole.