Izaberite stranicu


SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE LETNJI SEMESTAROD 28. MAJA DO 03.JUNA 2014. GODINE


 


 


 


ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:


  • – imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 19 – 30. maja 2014. godine);

  • – ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u zimskom semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);

  • – original uplatnica sa uplatom iznosa od 1.500,00 dinara, na žiro račun Škole, na ime overe semestra;

  • – studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.


 


Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.


 


Studenti su u obavezi da isplate dospele rate školarine prema ugovoru.