Izaberite stranicu


  TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


 


  FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


 


  PREDUZETNIČKI BIZNIS


 


                                      TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


O B A V E Š T E Nj E


budućim studentima


 


U okviru ukupnog broja studenata koji se finansiraju iz budžeta, predviđeno je 4 mesta (2%) za studente sa invaliditetom i studente pripadnike romske nacionalne manjine, a prema uputstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-988/2014-04 od 11.06.2014. godine.


 


Studenti sa invaliditetom i studenti pripadnici romske nacionalne manjine su se opredelili za upis na studijski program Preduzetnički biznis (1 kandidat) i na studijski program Trgovina i međunarodno poslovanje (3 kandidata), što ukupno iznosi 4 kandidata, tj. 2% od ukupnog broja studenata koji se finansiraju iz budžeta.


 


Prijavljeni kandidati koji su polagali prijemni ispit mogu izvršiti uvid u svoje radove dana 09.07.2014. godine (sreda) od 09 – 12 časova, a eventualni prigovori na rang listu se podnose istog dana do 18 časova u studentskoj službi Škole.


 


Centralna komisija za


sprovođenje postupka upisa