Izaberite stranicu


  TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


 


  FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


 


  PREDUZETNIČKI BIZNIS


 


  TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


 


 


 


 


 


OBAVEŠTENjE BUDUĆIM STUDENTIMA


O NAČINU UPISA U I GODINU ŠKOLSKE 2014/15. GODINE


 


1.            Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.


2.            Kandidati koji do 14. jula 2014. godine ne dobiju rešenja o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata, u obavezi su da dođu u studentsku službu Škole 14. jula 2014. godine do 12.00 časova, kako bi zadržali pravo na upis u Školu.


3.            Upis može obaviti samo student lično.


4.            Ukoliko se ne popune sva budžetska mesta, ista će se popuniti sa prvim studentima ispod crte. Ovi studenti treba da dođu u Školu dana 14.07.2014. godine (ponedeljak) u 14.45 časova, a pre toga moraju biti upisani na samofinansiranje do tog dana do 14.30 časova (kada se završava upis). Ukoliko steknu status budžetskog studenta novac uplaćen za školarinu biće im vraćen.


5.            Ostale informacije videti u okviru teksta Konkurs za upis u šk. 2014/15. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs.