Izaberite stranicu


 


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


ОБАВЕШТЕЊЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА


О НАЧИНУ УПИСА У ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ


 


 


1.            Будући студенти који су полагали пријемни испит и налазе се испод уписне квоте на студијском програму Туризам и хотелијерство могу се уписати на овај студијски програм уколико неко од кандидата са коначне ранг листе одустане од уписа или да се упишу на студијске програме Предузетнички бизнис, Финансијско пословање и рачуноводство или Трговина и међународно пословање у оквиру којих има слободиних места.


2.            Упис ових кандидата ће се обавити последњег дана уписа, тј. 10.09.2014. године у 14.30 часова.


3.            Сви будући студенти који нису имали потпуну документацију приликом пријаве на конкурс, морају је приложити студентској служби при упису.


4.            Упис може обавити само студент лично.


5.            Остале информације видети у оквиру текстaКонкурс за упис у шк. 2014/15. годину који се налази на сајту Школе www.vps.ns.ac.rs.