Izaberite stranicu


 


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


OBAVEŠTENJE BUDUĆIM STUDENTIMA


O NAČINU UPISA U GODINU ŠKOLSKE 2014/15. GODINE


 


 


1.            Budući studenti koji su polagali prijemni ispit i nalaze se ispod upisne kvote na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu se upisati na ovaj studijski program ukoliko neko od kandidata sa konačne rang liste odustane od upisa ili da se upišu na studijske programe Preduzetnički biznis, Finansijsko poslovanje i računovodstvo ili Trgovina i međunarodno poslovanje u okviru kojih ima slobodinih mesta.


2.            Upis ovih kandidata će se obaviti poslednjeg dana upisa, tj. 10.09.2014. godine u 14.30 časova.


3.            Svi budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.


4.            Upis može obaviti samo student lično.


5.            Ostale informacije videti u okviru tekstaKonkurs za upis u šk. 2014/15. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs.