Izaberite stranicu


 


 


 


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


 


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


 


 


O B A V E Š T E Nj E


budućim studentima


 


 


Prijavljeni kandidati koji su polagali prijemni ispit mogu izvršiti uvid u svoje radove dana 19.09.2014. godine (petak) od 10 – 12 časova, a eventualni prigovori na rang listu se podnose istog dana od 12 – 13 časova u studentskoj službi Škole.


 


Centralna komisija za


sprovođenje postupka upisa