Izaberite stranicu


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


OBAVEŠTENJE BUDUĆIM STUDENTIMA


O NAČINU UPISA U GODINU ŠKOLSKE 2014/15. GODINE


 


1.            Svi budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.


2.            Upis može obaviti samo student lično.


3.            Ostale informacije videti u okviru tekstaKonkurs za upis u šk. 2014/15. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs.