Izaberite stranicu

 


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


PREDUZETNIČKI BIZNIS


 


OBAVEŠTENjE BUDUĆIM STUDENTIMA


O NAČINU UPISA U I GODINU ŠKOLSKE 2014/15. GODINE


 


1.            Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.


2.            Upis može obaviti samo student lično.


3.            Ostale informacije videti u okviru tekstaKonkurs za upis u šk. 2014/15. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs.