Izaberite stranicu


 


 


BANKARSTVO I OSIGURANJE


 


MENADŽMENT


 


O B A V E Š T E Nj E


budućim studentima


 


 


Prijavljeni kandidati koji su polagali prijemni ispit mogu izvršiti uvid u svoje radove dana 30.09.2014. godine (utorak) od 10 – 12 časova, a eventualni prigovori na rang listu se podnose istog dana do 13 časova u studentskoj službi Škole.


 


Centralna komisija za


sprovođenje postupka upisa