Izaberite stranicu

 


BANKARSTVO I OSIGURANJE


 


MENADŽMENT


 


 


 


OBAVEŠTENjE BUDUĆIM STUDENTIMA


 


O NAČINU UPISA NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE ŠKOLSKE 2014/15. GODINE


 


 


1.  Upis može obaviti samo student lično.


2.  Ostale informacije videti u okviru teksta Konkurs za upis u šk. 2014/15. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs