Izaberite stranicu


KONAČNA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDIJE U STATUSU BUDŽETA ZA DRUGU GODINU ŠKOLSKE 2014./15.

GODINE


 


FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


KONAČNA RANG LISTA STUDENATA ZA STUDIJE U STATUSU BUDŽETA ZA TREĆU GODINU ŠKOLSKE 2014./15.

GODINE


 


FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


 


O B A V E Š T E Nj Eo upisu na budžet u narednu godinu studija (drugu i treću) školske 2014/15. godine

Studenti koji su ostvarili pravo na upis u narednu, školsku 2014/15. godinu u statusu budžeta, treba da dođu u Školu da se upišu od 22. do 24. oktobra 2014. godine

od 8.00-17.00 časova.
Dokumentacija potrebna za upis:

– ŠV obrazac i prijavni list za upis (kupuju se u skriptarnici Škole)

– Indeks

– Uplata 3.000,00 dinara za studentski fond, materijalne troškove i osiguranje, na žiro-račun Škole (original uplatnicu doneti prilikom upisa).