Izaberite stranicu

 


BANKARSTVO I OSIGURANJE


 


MENADŽMENT


 


O B A V E Š T E N J E


 


 


Eventualne progovore na rang listu budući studenti mogu podneti dana 28.10.2014. godine (utorak) od 10-11 časova u studentskoj službi Škole.


 


 


 


Centralna komisija za sprovođenje postupka upisa