Izaberite stranicu


Dragi učenici, srednjoškolci, budući studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija svih studijskih programa u Novom Sadu, posetite nas i izaberite jedan od 4 (četiri) studijska programa:


 • FINANSIJSKO POSLOVANjE I RAČUNOVODSTVO

 • TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE

 • PREDUZETNIČI BIZNIS

 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO


   * Smer PRIMENJENA INFORMATIKA  je u procesu akreditacije.


 


Škola će i ove godine organizovati BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u Visoku poslovnu školu strukovnih studija školske 2015/2016. godine. Nastava će se organizovati po grupama. Predviđa se 25 časova nastave po jednom predmetu.

Pripremna nastava se izvodi iz sledećih predmeta:


 • SOCIOLOGIJA

 • PSIHOLOGIJA

 • GEOGRAFIJA

 • POSLOVNA EKONOMIJA

 • EKONOMIJA

 • MATEMATIKA I

 • INFORMATIKA


Kandidat koji konkuriše za upis polaže kvalifikacioni ispit iz dva predmeta po izboru od sedam navedenih predmeta. Pripremna nastava će se održavati u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA.


Prijavljivanje za pripremnu nastavu se obavlja lično, u studentskoj službi Škole na Limanu, putem telefona 021/485-4052 i 021/485-4056 ili putem mejla studentska@vps.ns.ac.rsPRIJAVLjIVANjE TRAJE OD 5. MARTA DO 3. APRILA 2015. GODINE.


Raspored pripremne nastave će uskoro biti objavljen na sajtu Škole.

Pripremnu nastavu izvode predmetni predavači Škole.

Cilj ove pripremne nastave je da se srednjoškolci što bolje pripreme za upis. Početak studiranja predstavlja veliku promenu u načinu školovanja, a naš cilj je da buduće studente što bolje podučimo i da se što efikasnije i što pre uključe u proces studiranja.

Za uspešan početak studiranja potrebna su određena znanja i sposobnosti, koja novoupisani studenti često ne poseduju dovoljno i u potrebnoj meri.

Predavači Škole na pripremnim predavanjima upoznaće buduće studente i o osnovnim podacima o Školi, uslovima upisa, načinu organizacije i strukture kvalifikacionog ispita, kao i o svemu ostalom što buduće studente bude interesovalo.

Osnovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija traju 3 godine.


DOBRO DOŠLI U VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU!