Izaberite stranicu


Pozivamo Vas na svečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4, amfiteatar br. 2, dana 06. Aprila 2015. godine(ponedelјak), sa početkom u 14,00 časova.


Ukoliko ste sprečeni danavedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu možete naknadno podići u.Školi, lično ili preko punomoćnika,;sa sudski overenim punomoćjem.


 


Spisak diplomiranih po starom


Spisak diplomiranih – bolonja


Spisak diplomiranih – specijalističke