Izaberite stranicu


 


Obaveštavaju se studenti Ii IIIgodine studija da će se obavezan sistematski pregled obaviti u periodu od 18 – 29. maja2015. godine, a prema rasporedu koji je dat u prilogu.


Studenti pristupaju sistematskom pregledu sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom. Poželјno je poneti karton o vakcinaciji.


Studenti iz Republike Srpske i Crne Gore moraju imati Obrazac INO 1, u suprotnom plaćaju sistematski pregled 1.500,00 dinara. Istu cenu plaćaju i studenti koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu.


Pregled počinje u 7 sati prijavom na šalteru u prizemlјu Zavodaza zdravstvenu zaštitu studenata, ul. Dr Sime Miloševića br.6, Novi Sad.


Molimo vas da se strogo pridržavate utvrđenog rasporeda!


Napomena: Studenti stariji od 26 godina nisu u obavezi da rede sistematski pregled.


 


Studentska služba


Raspored odlaska na sistematski pregled za studente I godine


Raspored odlaska na sistematski pregled za studente III godine