Izaberite stranicu


  TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


 


  FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


 


  PREDUZETNIČKI BIZNIS


 


  TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


OBAVEŠTENјE BUDUĆIM STUDENTIMA


O NAČINU UPISA U IGODINU ŠKOLSKE 2015/16. GODINE


 


1.            Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.


2.            Upis može obaviti samo student lično.


3.            Plaćanje školarine moguće je izvršiti u deset jednakih rata. Prva rata se uplaćuje prilikom upisa. Uz prvu ratu se uplaćuje i naknada za materijalne troškove, studentski fond i osiguranje u iznosu od 3.000,00 dinara.


4.            Ostale informacije videti u okviru tekstaKonkurs za upis u šk. 2015/16. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs.


 


Centralna komisija za sprovođenje


postupka upisa