Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu raspisuje


 


KONKURS ZA UPIS


studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija (tri godine-180ESPB),


u drugom upisnom roku školske 2015/16. godine