Izaberite stranicu


 


 


 


USLOVI RANGIRANJA STUDENATA NA BUDŽET


 


 


 


Preliminarne rang liste za upis u II godinu studija na budžetu šk. 2015/16. godine


 


Preduzetnički biznis


 


Trgovina i međunarodno poslovanje


 


Turizam i hotelijerstvo


 


Finansijsko poslovanje i računovodstvo


 


Preliminarsne rang liste za upis u III godinu studija na budžetu šk. 2015/16. godine


 


–  Preduzetnički biznis


 


Trgovina i međunarodno poslovanje


 


Turizam i hotelijerstvo 


 


Finansijsko poslovanje i računovodstvo