Izaberite stranicu

 


 


                                                                             O B A V E Š T E Nj E


 


                                o upisu na budžet u narednu godinu studija (drugu i treću) školske 2015/16. godine


 


Studenti koji su ostvarili pravo na upis u narednu, školsku 2015/16. godinu u statusu budžeta, treba da dođu u Školu da se upišu od 22, 23. i 26. oktobra 2015. godine.


 


Dokumentacija potrebna za upis:


       – ŠV obrazac i prijavni list za upis (uzeti u skriptarnici Škole)


       – Indeks


     – Uplata 3.000,00 dinara za studentski fond, materijalne troškove i osiguranje, na žiro-račun Škole (original uplatnicu doneti prilikom upisa).


 


Konačne rang liste za upis u II godinu studija na budžetu šk. 2015/16. godine


 


– Preduzetnički biznis


 


– Trgovina i međunarodno poslovanje


 


– Turizam i hotelijerstvo


 


– Finansijsko poslovanje i računovodstvo


 


Konačne rang liste za upis u III godinu studija na budžetu šk. 2015/16. godine


 


–  Preduzetnički biznis


 


– Trgovina i međunarodno poslovanje


 


– Turizam i hotelijerstvo 


 


– Finansijsko poslovanje i računovodstvo