Izaberite stranicu


Na poziv NJ.E. ambasadora Finske u Beogradu Perti Ikonena, predstavnici Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada prisustvovali su svečanom prijemu u rezidenciji ambasadora u Beogradu. Tom prilikom predstavnici naše Škole su razgovarali sa ambasadorom o uspostavljanju međunarodne saradnje Visoke poslovne škole sa srodnim strukovnim školama i univerzitetima iz Finske. Ambasador je izjavio da će podržati i promovisati Školu kod srodnih visokoškolskih ustanova u Finskoj kao i kod pojedinih kompanija. Ambasador se takođe složio sa idejom o razmeni studenata između naše Škole i pojedinih visokoškolskih ustanova u Finskoj. On je izrazio uverenje da će se saradnja između Škole i pojedinih institucija u Finskoj razvijati u skladu sa mnogim potencijalima koji postoje pre svega na polju ekonomije, nauke, informacionih tehnologija i drugih oblasti. NJ.E. Perti Ikonen se zahvalio predstavnicima Škole na poseti i najavio dolazak u Visoku poslovnu Školu strukovnih studija u Novom Sadu.