Izaberite stranicu


Pozivaju se studenti Škole koji su, prema konačnim rang listama za upis na budžet u II i III godinu, bili ispod crte, da dana 10.11.2015. (utorak), u periodu od 9-15h dođu na upis jer je rang lista proširena.


 


Prilog: Odluka nastavnog veća