Izaberite stranicu


Visoka plsovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da su napisani izveštaji o prijavljenim kandidatima, po konkursu koji je objavljen u listu "Poslovi" 13.01.2016. godine, i to :


 


  • Izveštaj sa predlogom kandidata sa izborom u zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Poslovna informatika.

  • Izveštaj sa predlogom kandidata sa izborom u zvanje predavača za užu oblast Poslovna informatika.

  • Izveštaj sa predlogom kandidata sa izborom u zvanje saradnika u nastavi  za užu oblast Poslovna informatika.


 


Izveštaji se nalaze u Sekretarijatu Škole, a uvid u iste može se izvršiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.