Izaberite stranicu

U nastavku možete pogledati konačne rang liste po studijskim programima:


 


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


PREDUZETNIČKI BIZNIS


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


PRIMENJENA INFORMATIKA


OBAVEŠTENjE BUDUĆIM STUDENTIMA


O NAČINU UPISA U IGODINU ŠKOLSKE 2016/17. GODINE


 


 


1.            Budući studenti koji nisu imali potpunu dokumentaciju prilikom prijave na konkurs, moraju je priložiti studentskoj službi pri upisu.


2.            Upis može obaviti samo student lično.


3.            Plaćanje školarine moguće je izvršiti u deset jednakih rata. Prva rata se uplaćuje prilikom upisa. Uz prvu ratu se uplaćuje i naknada za materijalne troškove, studentski fond i osiguranje u iznosu od 3.000,00 dinara.


4.            Ostale informacije videti u okviru tekstaKonkurs za upis u šk. 2016/17. godinu koji se nalazi na sajtu Škole www.vps.ns.ac.rs.


 


 


 


Centralna komisija za sprovođenje


postupka upisa


 


                                                                            dr Gordana Vuksanović


                                                                            dr Dragan Jočić


                                                                            Danijela Glušac