Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAU NOVOM SADU


 


VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,


tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,


faks. 021/6350-367


sajt: www.vps.ns.ac.rs


e-mail: info@vps.ns.ac.rs


 


U drugom upisnom roku za školsku 2016/17. godine, preostalo je 572 slobodna mesta za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.


Broj preostalih  slobodnih mesta u statusu samofinansirajućih studenata po studijskim programima:


 


1.      FINANSIJSKO POSLOVANjE I RAČUNOVODSTVO…………              182mesta


2.      TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE………………….   194mesta


3.      PREDUZETNIČKI BIZNIS…………………………………………        84mesta


4.      TURIZAM I HOTELIJERSTVO……………………………………..       43mesta


5.      PRIMENjENA INFORMATIKA ……………………………………     69 mesta


 


Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.


Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija,izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.


 


DRUGI KONKURSNI ROK


Podnošenje prijave na konkurs je 01. i 02.septembra 2016.godine, od 8.00 do 14.00časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 05. septembra 2016.godine. Prijemni ispit se polaže 06.septembra 2016.godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 07. septembra 2016. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 09.  septembra 2016. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se 12. i 13. septembra 2016. godine od 8.00 do 14.00 časova.


 


VISINA ŠKOLARINE


–          Za domaće državljane iznosi 60.000,00 dinara ;


–          Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.


II


Škola će školske 2016/17. godine upisati 100 studenata na specijalističke strukovne studije, drugog stepena visokog obrazovanja (60 ESPB) na sledeće studijske programe:


–          BANKARSTVO I OSIGURANjE                        50 studenata


–          MENADžMENT                                     50 studenata


Pravo na upis imaju kandidati koji imaju završen najmanje prvi stepen visokog obrazovanja osnovnih strukovnih studija (180 ESPB), a prioritet pri upisu imaju svršeni studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.


Uslovi upisaće biti utvrđeni konkursomkoji će biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Škole.