Izaberite stranicu


Prema Odluci Nastavnog veća nastavne aktivnosti iz predmeta koje je držao dr Jovan Vukašinović – Računovodstvo banaka i fin institucija (SS) obavljaće dr Slaviša Đorđević. Nastavne aktivnosti iz  predmeta – Osnovi revizije (bol12), Vrednovanje preduzeća (bol12), Stručna praksa II FR tema 4 (bol12), Stručna praksa II FR tema 4 (bol), obavljaće mr Sanja Vlaović Begović