Izaberite stranicu


Na osnovu Odluke Nastavnog veća broj 1-959/1 od 20.9.2016. godine  studentima upisanim u prvom i drugom upisnom roku školske 2016/2017. godine u statusu samofinansirajućih studenata daje se mogućnost ponovnog rangiranja nakon okončanja trećeg upisnog roka kako bi stekli pravo za konkurisanje na 98 raspoloživih budžetskih mesta.