Izaberite stranicu


O B A V E Š T E Nj E


budućim studentima


 


Prijavljeni kandidati koji su polagali prijemni ispit mogu izvršiti uvid u svoje radove dana 03.10.2016.godine (ponedeljak) od 11,00 do 12,00časova.


 


 


                                                Centralna komisija za sprovođenje


                                                                  Postupka upisa