Izaberite stranicu


Na osnovu Odluke Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija broj 1-1008/8 od 4.10.2016. godine, za studente Škole koji su otputovali u Ameriku preko programa za studente “Work and Travel USA 2016” organizovaće se polaganje ispita u okviru ispitnog roka Oktobar 2 do 24.10.2016. godine.