Izaberite stranicu


Kalendar aktivnosti u zimskom semestru školske 2016/17 godine


 


1.     Predavanjau zimskomsemestru za studente I, II i III godine počinjuu ponedeljak, 10.10.2016. godine, a vežbe 17.10.2016. godine


 


2.     Predavanjau zimskomsemestru za studente specijalističkih studija, počinjuu ponedeljak, 17.10.2016. godine, a vežbe 24.10.2016. godine


 


3.     Neradni dan u zimskom semestru je 11.11.2016. godine (državni praznik)


 


4.     U periodu od 31.12.2016-08.01.2017. godine neće biti nastave i konsultacija


 


5.     Podela potpisa za overu semestra je od 16.01. do 24.01.2017. godine


 


6.     Nastava u zimskom semestru završava se 24.01.2017. godine


 


7.     Overa zimskog semestra školske 2016/2017. godine biće održanau periodu od 23.01-27.01.2017. godine


 


8.     Prijava ispitaza januarsko-februarski ispitni rok biće održana 23, 24 i 25.01.2017. godine


 


9.     Januarsko-februarski ispitni rok počinje 01.02.2017. godine