Izaberite stranicuObaveštavaju se studenti svih smerova na svim godinama osnovnih studija, kao i studenti specijalističkih studija, da je raspored za zimski semestar u školskoj godini 2016/2017. vidljiv na oglasnoj tabli Škole, kao i preko studentskih servisa.


 


Studentski servis se nalaze na glavnoj strani sajta Škole. Da bi se ulogovali na studenski servis potrebno je da ubacite korisničko ime i lozinku.


 


Postupak logovanja za studente PRVE godine:


Ako je broj indeksa 2016/000001 u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2016000001 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Primer: Korisničko ime: 2016000001


              Lozinka : 0509987424548


 


Postupak logovanja za studente DRUGE I TREĆE godine upisani posle 2006. godine:


Smer FR: Ako je broj indeksa 254/11FR u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2011000254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Smer TR: Ako je broj indeksa 254/11TR u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2011001254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Smer TH: Ako je broj indeksa 254/11TH u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2011002254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Smer PB: Ako je broj indeksa 254/11PB u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2011003254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Smer PI:   Ako je broj indeksa 254/11PI   u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2011004254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


 


Smer BO: Ako je broj indeksa 254/09BO u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2009100254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Smer EP: Ako je broj indeksa 254/09EP u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2009110254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


Smer M:   Ako je broj indeksa 254/09M    u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 2009120254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


 


Postupak logovanja za studente upisane pre 2006. godine:


Ako je broj indeksa 1254/05 u polje za KORISNIČKO IME treba upisati 901254 a u polje LOZINKA treba upisati JMBG studenta.


 


Posle prvog logovanja sistem će tražiti da promenite LOZINKU. U polje STARA LOZINKA upišite svoj JMBG a u polje NOVA LOZINKA upišite novu lozinku koja će imati najmanje 6 karaktera.


 


STUDENTIMA DRUGE I TREĆE GODINE RASPORED ĆE BITI VIDLJIV NA STUDENTSKOM SERVISU NAKON UPISA.