Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU


 


Vladimira Perića – Valtera, br. 4


 


OBJAVLjUJE


 


DRUGI KONKURSNI ROK


 


za upis na Specijalističke strukovne studije, drugog stepena visokog obrazovanja, školske 2016/17. godine, u trajanju od jedne godine (60 ESPB),


 
Akreditovani studijski program


Broj slobodnih mesta


BANKARSTVO I OSIGURANjE


22


MENADžMENT


44


UKUPNO


66


 


 


1.           Podnošenje prijava na konkurs je 24. oktobra 2016. godine od 10.00do 18.00časova.


2.           Raspored polaganja klasifikacionogispita će biti objavljen 24. oktobra 2016.godine na oglasnojtabli i sajtu Škole.


3.           Polaganje klasifikacionog ispita je 25. oktobra 2016.godine.


4.           Privremene rang liste će biti objavljene 25. oktobra 2016.godine.


5.           Konačne rang liste će biti objavljene 26. oktobra 2016.godine na oglasnoj tabli i sajtu Škole.


6.           Upis primljenih kandidata izvršiće se 27.oktobra 2016.godine od 10.00 do 18.00časova.


 


 


Pravo na upis imaju kandidati sa završenim minimum prvim stepenom visokog obrazovanja osnovnih strukovnih studija (180 ESPB), srodnih studijskih programa, a prioritet pri upisu imaju svršeni studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.


 


Upis kandidata će se izvršiti prema uslovima utvrđenim u Konkursu za upis na specijalističke strukovne studije objavljenom na sajtu i oglasnoj tabli Škole.


 


www.vps.ns.ac.rs


 


tel. 021/485-4056      021/485-4030