Izaberite stranicu


 


O upisu na budžet u III godinu i polustipendiji u  II godinu sudija, školske 2016/17. godine.


 


Studenti treba da dođu u Školu na upis 20. i 21. oktobra 2016. u periodu od 7.00-14.30 časova.


 


Dokumentacija potrebna za upis:


–         ŠV 20 obrazac i prijavni list za upis (uzeti u skriptarnici Škole)


–         Indeks


–         Za budžetske studente uplata 3.000,00 dinara na ime materijalnih troškova, studentskog fonda i osiguranja, na žiro-račun Škole (doneti original uplatnicu)


–         Za studente II godine (polustipendije) uplata 3.000,00 dinara na ime materijalnih troškova, studentskog fonda i osiguranja, školarina u iznosu od 30.000,00 dinara (može na 5 rata), na žiro-račun Škole (doneti original uplatnice)


 


 


Studentska služba  


 


KONAČNA RANG LISTA