Izaberite stranicu


PRELIMINARNI REZULTATI SPROVEDENIH IZBORA ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA ŠKOLSKE 2016/17. GODINE


 


Na osnovu člana 25. Pravilnika o radu i načinu izbora Studentskog parlamenta Škole prigovor na regularnost izbornog postupka i rezultate izbora može podneti svaki student sa pravom glasa Izbornoj komisiji u roku od 24 časa od objavljivanja preliminarnih rezultata izbora.


 


ZAPISNIK SA UTVRĐIVANJA REZULTATA GLASANJA