Izaberite stranicu


Na osnovu usvojenog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, objavlјenom u Službenom glasniku 24.10.2016. godine, studentima upisanim na osnovne studije i na studije na višim školama (studije po programima pre uvođenja Bolonje) omogućava se završetak studija, po započetom nastavnom planu i programu, najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.