Izaberite stranicu


TRIBINA OMLADINE JAZAS-a


 


Pozivamo studente naše škole da prisustvuju tribini Omladine JAZAS-a na temu prevencija HIV/AIDS-akoja će se održati u sredu, 30.11.2016. u 12 časova u svečanoj sali škole.


 


Program tribine:


1. Uvod – Predstavljanje Omladine JAZAS-a


2. Upoznavanje


3. Dogovor oko pravila ponašanja i načina rada


4. Igra razmrdavanja


5. Moždana oluja


6. Epidemiologija i ključni termini


7. Načini prenosa


8. Načini neprenošenja


9. Rajsko ostrvo – igra koja pokazuje kako se brzo prenosi infekcija


10. Klinička slika


11. Film  – „Dečko koji se stideo“


12. Testiranje


13. Načini lečenja


14. Diskriminacija – čitanje neke od priča osoba koje žive sa HIV/AIDS-om


15. Zaštita + demonstracija


16. Evaluacija/evaluacioni upitnik kojim se evauliše rad edukatora, zadovoljstvo igricama, razumljivost termina i edukacije i ocena celokupne radionice


 


Edukaciju će sprovesti edukatori Omladine JAZAS-a, a ovaj program se vrši uz podršku Grada Novog Sada  – Gradske uprave za zdravstvo, a u skladu sa standardima Omladine JAZAS-a Novi Sad.