Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola strukovnih studija  u Novom Sadu je 21.11.2016. godine potpisala ugovor o poslovnoj saradnji sa preduzećem Billans International Doo. Preduzeće Billans je lider u online softverskim rešenjima iz oblasti računovodstva i već ima razvijenu saradnju  sa  Ekonomskim fakultetom u Beogradu. Prema postignutom dogovoru, Billans international  Doo stavlja na raspolaganje svoj online knjigovodstveno – poslovni program Billans, za edukaciju asistenata i studenata Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad. Online softver Billans će biti korišćen u nastavnom procesu u okviru predmeta računovodstvenog  smera i omogućiće konstantan rad i praksu studentima Škole.


Takođe, Škola i preduzeće Billans će u daljoj zajedničkoj saradnji zainteresovanim polaznicima omogućiti sticanje tržišnih sertifikata iz oblasti računovodstva i revizije pod izuzetno povoljnim uslovima, a posebno sertifikate u okviru kurseva za sticanje licence knjigovođe i samostalnog knjigovođe.