Izaberite stranicu


O B A V E Š T E Nј E


 


OVERA ZIMSKOG SEMESTRA ŠKOLSKE


2016/17. GODINE.


 


SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE ZIMSKI SEMESTAR OD23. – 27.JANUARA 2017. GODINE


 


ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:


1. imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 16. – 24. januara 2017. godine);


2. ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u zimskom semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);


3. original uplatnica sa uplatom iznosa od 1.500,00 dinara, na žiro račun Škole, na ime overe semestra;


4. studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.


 


Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.


 


Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.


 


Prijava ispita za januarsko-februarski rok će biti 23.,24. i 25. januara 2017. godine, a ispitni rok počinje 01. februara 2017. godine prema rasporedu ispita za januarsko-februarski rok.


 


Pri overi semestra studenti moraju popuniti i predati Ankete u studentskoj službi.