Izaberite stranicu


Rukovodstvo Visoke poslovne škole sa zadovoljstvom obaveštava sadašnje i buduće studente škole da je potpisan sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Subotici i naše institucije.


Time se našim studentima omogućava prohodnost i nastavak studiranja na Ekonomskom fakultetu.


Detaljnije informacije će biti objavljene na sajtu škole u narednom periodu.


 


S poštovanjem,


 


Dr Jelena Damnjanović