Izaberite stranicu


Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, potpisao je dana 9.2.2017. s predstavnicima pet visokih škola strukovnih studija Sporazum o saradnji u cilјu popularizacije naučnog stvaralaštva na visokim školama u Vojvodini, kao i Ugovor o sufinansiranju pristupa bazi podataka Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON), preko Akademske mreže Srbije.


Potpisnici tih dokumenata su: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu.


Prof. dr Milošević je naglasio da je ovopotpisivanje sporazuma važan podsticaj visokom obrazovanju, pre svega, za jačanje kompetencija mladih istraživača na visokim školama, jer im se pruža šansa da budu vidlјivi u svetu, kao i da vide šta drugi istraživači rade.


"KoBSON jeste taj prozor u svet, a naša obaveza da svima pružimo jednaku šansu, danas je potvrđena", rekao je prof. dr Milošević.


Milošević je još naglasio da je od dva miliona dinara, koliko je izdvojeno za ovu namenu, mnogo važnije to što je poslata vrednosna poruka visokim školama, za čiji rad, u prošlosti, često nije bilo dovolјno razumevanja.


"Mi težimo kvalitetnom obrazovanju, koje je prepoznatlјivo u dobrobiti ne samo našeg privrednog života, nego i u kvalitetu života lјudi. Zato je bitno da smo i na ovaj način zaokružili jedan sistem, i da na novim osnovama, gradimo dalјu saradnju i partnerski odnos sa visokim školama u Vojvodini", rekao je prof. dr Milošević.


 


http://www.mediaportal.vojvodina.gov.rs/v/Video/09022017_Nauka.mp4.html