Izaberite stranicu


Pozivamo Vas na svečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, u ul. Vladimira Perića – Valtera br. 4 amfiteatar br. 2, dana 01. marta 2017. godine (sreda), sa početkom u 12::00 časova


Ukoliko ste sprečeni da navedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu  možete naknadno podići u Školi, lično ili preko punomoćnika sa sudski overenim punomoćjem.


 


1. DIPLOMIRANI STUDENTI OSNOVNIH STUDIJA (spisak)


2. DIPLOMIRANI STUDENTI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA (spisak)


3. DIPLOMIRANI STUDENTI PO STAROM NASTAVNOM PROGRAMU (spisak)