Izaberite stranicu


 


Dodeljeno je ukupno 240 diploma osnovnih strukovnih studija, 31 diploma specijalističkih studija i 48 diploma višeg obrazovanja. Tim povodom zamenica Rakić izrazila je zadovoljstvo brojem studenata koji su stekli diplomu jedine škole strukovnih studija koja povezuje privredu i obrazovni sistem.


 


„ Do sada je više od 35.000 studenata steklo diplomu  ove škole. Mnogi od njih našli su zaposlenje u bankama, revizorskim kućama, turističkim kompanijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima ili vladinim organizacijama. To je najbolji pokazatelj da se ovde školuje kadar iz oblasti od nacionalnog interesa“, rekla je zamenica Rakić.


 


Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola koja ima tradiciju dugu 50 godina u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke. Škola je akreditovana za osnovne strukovne studije u trajanju od 3 godine, i to za smerove: Finansijsko poslovanje i računovodstvo; Trgovina i međunarodno poslovanje; Preduzetnički biznis; Turizam i hotelijerstvo i Primenjena informatika. Takođe, Škola ima i specijalističke strukovne studije u trajanju od godinu dana za  dva smera Bankarstvo i osiguranje i MenaDžment.


 


Za školsku 2017/2018. godinu najavljeno je uvođenje master studija.


 


http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/